Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Gubin charakteryzują się najwyższą I (najbardziej niebezpieczną) kategorią zagrożenia pożarowego. Do czynników sprzyjających powstawaniu pożarów w lasach Nadleśnictwa należą:
 • sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz linie kolejowe,
 • intensywny ruch samochodowy w kierunku granicy (przejścia graniczne w Gubinie i Gubinku),
 • wysoka atrakcyjność turystyczna obszarów Nadleśnictwa Gubin,
 • warunki klimatyczne (niewielka ilość opadów).
 
Ze względu na duże zagrożenie pożarowe na obszarze Nadleśnictwa Gubin działa system ochrony przed pożarami. Elementy systemu ochrony przed pożarami:
 • 4 dostrzegalnie przeciwpożarowe (Wałowice, Dzikowo, Luboszyce, Strzegów) oraz 1 maszt z kamerą TV przemysłowej. Dostrzegalnie służą leśnikom do wczesnego wykrywania pożarów
 • właściwe zagęszczenie punktów czerpana wody – ogółem 20 obiektów na zbiornikach naturalnych i sztucznych
 • samochód rozpoznawczo-gaśniczy Land-Rover oraz 2 beczkowozy
 • 2 bazy sprzętu gaśniczego
 • system łączności radowej i komórkowej
 • patrole naziemne
 • lądowisko dla samolotów.
 
Na terenie Nadleśnictwa Gubin w latach 1997-2013 zanotowano 299 pożarów.