Wydarzenia Wydarzenia

Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu

Nadleśnictwo Gubin informuje, że w okresie od 17 do 25 maja b.r. na terenie tut. jednostki będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych – strzygoni choinówki, brudnicy mniszki i barczatki sosnówki. Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany obrębu leśnego Gubin o łącznej powierzchni 2724 ha, położone w obszarze:

 

-   na południe i południowy wschód od drogi krajowej nr 32

-  na północ od drogi powiatowej nr 1139F (Gubin – Pole – Kaniów – Grochów – Wełmice)

 

Zgodnie z wytycznymi Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, do zabiegu użyty zostanie preparat DIMILIN 480 S.C. w stężeniu 0,1 l/ha (toksyczność dla ludzi – nie klasyfikowany, toksyczność  dla pszczół – toksyczny w dawce powyżej 0,375 l/ha; środek w zaleconej dawce praktycznie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt). Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda oraz ekologiczny olej mineralny IKAR 95 EC  (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody – 0,7 l/ha).

 

Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie obszaru, opisanego wyżej.

 

Schematyczną lokalizację pola zabiegowego ilustruje mapa poglądowa, stanowiąca załącznik graficzny do niniejszego pisma.


Inne wydarzenia Inne wydarzenia