Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin, ale także znaczny udział lasów w ograniczaniu globalnego efektu cieplarnianego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na rynek polski.
 
Rozmiar pozyskania drewna określony jest w Planie Urządzenia Lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
Wycinka drzew prowadzona przez Nadleśnictwo jest jednym z elementów zrównoważonej gospodarki leśnej i pozyskiwane w ten sposób drewno posiada specjalne certyfikaty. Kupując tak oznaczone produkty można mieć pewność, że pochodzą one z lasu zarządzanego zgodnie z dobrem przyrody.
 
Na terenie Nadleśnictwa Gubin w ostatnich latach prawie 50% pozyskanego drewna pochodziło z drzewostanów młodszych, co jest wynikiem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Drewno pozyskiwane jest w taki sposób, aby zachować ciągłość użytkowania lasu jak i stale pomnażać zasoby leśne.
W lasach Nadleśnictwa Gubin pozyskanie drewna kształtuje się następująco:
  • użytkowanie przedrębne (pozyskanie drewna związane z pielęgnowaniem lasu) - 35 740 metrów sześciennych,
  • użytkowanie rębne (wycinka drzew) - 35 950 metrów sześciennych.
Ogółem pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Gubin wynosi 71 690 metrów sześciennych.