Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze i grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, naukowych, historycznych bądź krajobrazowych. Pomniki przyrody charakteryzują się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów (np. wiek lub rozmiary drzewa).

Do pomników przyrody ożywionej należą m.in. pojedyncze drzewa i krzewy oraz grupy drzew, odznaczające się wiekiem, wielkością bądź niezwykłymi kształtami). 
Do pomników przyrody nieożywionej należą m.in. źródła, wodospady, głazy narzutowe, jaskinie.  
Na terenie Nadleśnictwa Gubin uznano dwa powierzchniowe pomniki przyrody oraz 11 drzew / grupy drzew -  (w tym 5 okazałych wiekowych dębów przy ścieżce przyrodniczo - leśnej "Dzikowo").
 
Za projektowane pomniki uważa się obiekty spełniające wymagania pomnika przyrody, które mają opracowaną dokumentację, a dokumentacja ta została złożona do Urzędu Gminy. Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy mieszkaniec gminy (także wójt gminy lub urzędnik), szkoła, stowarzyszenie itp. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem. Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku.