Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Gubin zostało utworzone z trzech samodzielnych jednostek (tzw. „małych nadleśnictw”): Chlebowo, Gubin i Jasienica. W obecnym kształcie organizacyjnym Nadleśnictwo istnieje od 1 stycznia 1973 roku. Zasięg terytorialny wynosi 38,633 hektara, powierzchnia całkowita Nadleśnictwa – 21.508 hektara, powierzchnia leśna – 21.007 hektara. Lesistość obszaru sięga 54,7%.

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Gubinie. Teren obrębu Gubin. 
 
Nadleśnictwo Gubin podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Z Nadleśnictwem Gubin sąsiadują trzy nadleśnictwa RDLP:
1. Od północy Nadleśnictwo Cybinka - granicę stanowi rzeka Odra.
2. Od wschodu Nadleśnictwo Brzózka - granica leśna.
3. Od południa Nadleśnictwo Lubsko - granica polno-leśna.
Od zachodu Nadleśnictwo Gubin sąsiaduje z Republiką Federalną Niemiec. Granicę stanowi nurt Nysy Łużyckiej
 
W skład Nadleśnictwa Gubin wchodzi obecnie 11 leśnictw (Borek, Chlebowo, Drzeńsk, Dzikowo, Dębowiec, Kaniów, Zawada, Sękowice, Grabice, Strzegów, Suchodół) oraz Szkółka Gębice. 
 
Nadleśnictwo Gubin obejmuje obszar w środkowo-zachodniej części województwa lubuskiego (powiat krośnieński – 94% oraz powiat żarski – 6%). Nadleśnictwo leży w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w 6 dzielnicy Pojezierza Lubuskiego. Obszar Nadleśnictwa położony jest na zachodnim krańcu Pasa Wielkich Dolin. 
Przez teren Nadleśnictwa Gubin przepływają: Lubsza, Werdawa, Wełmica oraz Łomianka, stanowiące dopływy Nysy Łużyckiej oraz Odry.
W Nadleśnictwie znajdują się takie jeziora jak: Borek, Głębno, Płocie, Jezioro Bagniste i Jezioro Suchodolskie. 
Najwyższe wzniesienie (106,4 metra) znajduje się w południowej części Nadleśnictwa.
 


Wyświetl większą mapę