Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Plan postępowań na rok 2019

Plan postępowań na rok 2019

                                                                                                                                                  Gubin, 21.05.2019r.

Zn.spr. S.270.1.2019.EC

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2019

NADLEŚNICTWA GUBIN W GUBINIE

 

 

  Na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018 poz.1986,  Nadleśnictwo Gubin w siedzibą w Gubinie, ul. Dolna 19, 66-620 Gubin, informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierzamy przeprowadzić w roku finansowym 2019.

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb  udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1

Remont drogi pożarowej „Granicznej” nr 6 Nadleśnictwie Gubin

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

172 000,00

II

2

 

Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gubin  na 2020r.

Usługi

Przetarg nieograniczony

7 850 000,00

III/IV