Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Remont odcinka drogi pożarowej ,,Granicznej" nr 6

Remont odcinka drogi pożarowej ,,Granicznej" nr 6

Nadleśnictwo Gubin zamiesza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą ”Remont odcinka drogi pożarowej Granicznej nr 6

Spełniając wymóg określony w art. 92. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nadleśnictwo Gubin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wg poniższego zestawienia:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy i adres

Kryterium nr 1 cena 60%

(60 punktów)

Kryterium nr 2    

Okres gwarancji 40 %

(40 punktów)

Łączna punktacja

1

 

 

Usługi Ziemne „KORONA” Grzegorz Korona, ul. Surowa 16, 68-200 Żary

          56,03

40

96,03

2

Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o., Podbrzezie Dolna, ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów

50,52

40

 90,52

3

Usługi Transportowe Mariusz Bendkowski, Radnica33, 66-600 Krosno Odrzańskie

46,80

0

46,8

4

PHU „TORFEX” Sp.J. ul. Leśna 1, Połupin, 66-600 Krosno Odrzańskie

 

60

40

100

Uzasadnienie wyboru:

  1. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PHU „TORFEX” Sp.J. ul. Leśna 1, Połupin , 66-600 Krosno Odrzańskie: oferta otrzymała łącznie 100 punktów,  oferta  ważna, nie podlegająca odrzuceniu, spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

 

 

 

Powyższa informacja  zamieszczona jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej link


Rowerem po Regionach

Rowerem po Regionach

Podróże rowerowe są w zasięgu każdego – ponoć do tego wystarczą tylko chęci i zapał! Jednak warto jeszcze podkreślić, że podczas wypraw rowerowych niezwykle ważna jest infrastruktura- właśnie to zagadnienie, w kontekście turystyki rowerowej, było prezentowane podczas międzynarodowych wystąpień partnerów projektu "ODRA VELO – ODER VELO".

"ODRA VELO - ODER VELO" Budowa systemu informacji turystycznej dla infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim to projekt partnerski, którego nadrzędnym celem będzie stworzenie bazy rozwoju sieci szlaków turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim.

W ramach zawartego 14 czerwca br. w Zielonej Górze porozumienia ws. "ODRA VELO - ODER VELO" planowane są działania dotyczące ścieżek regionalnych na terenie powiatów i gmin oraz powiązania ich z projektowanymi i istniejącymi trasami rowerowymi w Niemczech i województwach ościennych dla lubuskiego. Dodatkowo, wdrażana będzie aplikacja mobilna, a cały projekt realizowany będzie we współpracy: Urzędu Marszałkowskiego ze Związkiem Turystycznym Seenland Oder-Spree e. V. z Bad Saarow, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie.
Poza budową systemu informacji turystycznej dla infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko- niemieckim, zostanie także stworzona koncepcja realizacji przyszłych inwestycji
w zakresie turystyki rowerowej, promocja tych działań oraz zostanie uruchomiona aplikacja mobilna dla użytkowników tras rowerowych.


Podpisanie porozumienia przez przedstawicieli zarządu województwa lubuskiego, państwa partnerskiego w Niemczech
oraz Lasów Państwowych (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Porozumienie zostało podpisane przez członków zarządu województwa – Marcina Jabłońskiego i Tadeusza Jędrzejczaka oraz partnerów: z Geschäftsführerin Seenland Oder-Spree e.V2 – Ellen Rußig i zastępcę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – Krzysztofa Poczekaja.

Skąd obecność Lasów Państwowych w projekcie?

Dla partnerów z Niemiec, sporym zaskoczeniem był fakt, że w realizowanym projekcie będzie uczestniczył „departament leśny”. Wyjaśniając partnerstwo Lasów Państwowych, warto podkreślić, że Polska znajduje się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnie lasów. Lesistość naszego kraju wynosi ok. 30%, co stawowi ponad 9,2 mln ha powierzchni Polski, natomiast lesistość samego województwa lubuskiego wynosi ok. 50% stanowiąc tym samym około 690 tys. ha powierzchni naszego najbardziej zalesionego regionu w Polsce (dane wg BDL – link). Dlatego też, zasadna jest obecność Lasów Państwowych w projekcie, gdyż w naszym województwie nie ma szlaku rowerowego, który choć na niewielkim dystansie nie przebiegałby przez las. Charakterystyczne dla naszego regionalnego krajobrazu są piękne lasy i liczne jeziora – stanowiące idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Realizacja projektu, na terenach leśnych, na pewno będzie umożliwiała odkrywanie ciekawych obszarów w regionie, historycznych miejsc pamięci oraz będzie wspierała popularyzowanie wiedzy o przyrodzie – o czym podczas Forum Regionów "Rowerem po regionie" wspominała Anna Niemiec z RDLP w Zielonej Górze.


Województwo lubuskie to najbardziej zalesiony region w Polsce (fot. E.Fabiańczyk, D. Sterczewski)

Liczba miłośników jednośladów nieustannie rośnie. Dlatego też z myślą o nich cieszy nas fakt, że projekt wspiera turystykę rowerową i z każdym rokiem będzie wzrastała ilość szlaków rowerowych w Lasach Państwowych i nie tylko. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, miłośnikom turystyki leśnej, warto przypomnieć, że na stronach internetowych nadleśnictw można znaleźć miejsca szczególnie warte odwiedzenia do czego szczerze zachęcamy – wakacje to idealny czas, aby rower poczuł las!

 

 

 

 

 

 

 


Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu 2019

Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu 2019

Nadleśnictwo Gubin informuje, że w okresie od 27 maja do 5 czerwca b.r. na terenie tut. jednostki będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych – strzygoni choinówki, brudnicy mniszki. Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany o łącznej powierzchni 1377,70 ha, położone w obszarze:

 od miejscowości Wałowice, na południe i południowy wschód od linii kolejowej nr 358 Gubin - Czerwieńsk

-  na wschód od drogi ,,Granicznej", w pasie pomiędzy drogą krajową nr 32 a miejscowością Grochów

Wskazana powierzchnia podlega oznakowaniu przez terenowych pracowników Słuzby Leśnej plakatami ostrzegawczymi.

Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie obszaru, opisanego wyżej.

Schematyczną lokalizację pola zabiegowego ilustruje mapa poglądowa, stanowiąca załącznik graficzny do niniejszego pisma.

W załączeniu: 


Plan postępowań na rok 2019

Plan postępowań na rok 2019

                                                                                                                                                  Gubin, 21.05.2019r.

Zn.spr. S.270.1.2019.EC

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2019

NADLEŚNICTWA GUBIN W GUBINIE

 

 

  Na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018 poz.1986,  Nadleśnictwo Gubin w siedzibą w Gubinie, ul. Dolna 19, 66-620 Gubin, informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamierzamy przeprowadzić w roku finansowym 2019.

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb  udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1

Remont drogi pożarowej „Granicznej” nr 6 Nadleśnictwie Gubin

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

172 000,00

II

2

 

Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Gubin  na 2020r.

Usługi

Przetarg nieograniczony

7 850 000,00

III/IV

 


NARODOWE SADZENIE LASU

NARODOWE SADZENIE LASU

Dzień 26 kwietnia b.r. upłynął pod znakiem niezwykłego wydarzenia, Nadleśnictwo Gubin – wspólnie ze wszystkimi nadleśnictwami w kraju – stało się jednym z 430 ośrodków ogólnopolskiej akcji p.n. „Narodowe Sadzenie Lasu”.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda. Cel niecodzienny – szerokie zaangażowanie społeczeństwa w sadzenie drzew, działanie ze wszech miar pozytywne dla klimatu, środowiska i przyrody.

Tego dnia, od rana do późnych godzin popołudniowych, pracownicy naszego nadleśnictwa wydawali nieodpłatnie sadzonki rodzimych gatunków drzew.   Niewielkich rozmiarów świerki i lipy oczekiwały w doniczkach bądź w jutowych woreczkach, wypełnionych wilgotną ziemią, w cieniu sędziwej wierzby, rosnącej przed budynkiem biura.  

Każde drzewko zaopatrzone było w okolicznościową etykietę z obrazkową instrukcją  sadzenia na odwrocie. Pracownicy nadleśnictwa sprawnie i z uśmiechem obsługiwali przybywających „klientów”, odpowiadając na wszelkie zadawane pytania – zarówno „techniczne”, jak i „przyrodnicze”.

Sadzonki, wydane w ramach akcji, trafiły – zgodnie z przyjętym założeniem – nie do lasu, lecz na podwórka, ogródki oraz rekreacyjne zakątki działek. Będą cieszyć oczy swym wyglądem, zmieniającym się z upływem każdego miesiąca i roku. Podkreślenia wymaga jednak pewien warunek, wskazany zresztą na laminowanej przywieszce:

„Posadźmy otrzymane od leśników drzewka tam, gdzie możemy i będziemy mogli się nimi opiekować. Odwdzięczą się nam stukrotnie”.