Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona lasu jest podstawową dziedziną działalności gospodarczej w Nadleśnictwie Gubin, której celem jest zabezpieczenie lasu przed szkodami. 
 
Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
  • biotyczne - szkodliwe owady, grzyby pasożytnicze, ssaki roślinożerne
  • abiotyczne - susze, silne wiatry, przymrozki wczesne i późne, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury
  • antropogeniczne - wywołane przez człowieka: pożary, zaśmiecanie lasu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy runa, zanieczyszczenia przemysłowe.
 
Lasy Nadleśnictwa Gubin znajdują się w strefie najwyższego zagrożenia powodowanego przez szkodniki pierwotne i wtórne. Głównie drzewostany sosny są narażone na masowe występowanie szkodników pierwotnych, a w konsekwencji są bardziej narażone na uszkodzenia ze strony szkodników wtórnych.
 
Do szkodników pierwotnych sosny na terenie Nadleśnictwa Gubin należą:

Do szkodników wtórnych zaliczamy:

Duże zagrożenie dla lasów Nadleśnictwa Gubin stanowi również szeliniak sosnowy.
 
Na terenie Nadleśnictwa Gubin występują drzewostany uznane za pierwotne ogniska masowego występowania szkodników o powierzchni 3257, 18 hektara.
 
Do głównych grzybów chorobotwórczych w Nadleśnictwie należą:
W lasach Nadleśnictwa Gubin występuje wiele gatunków zwierzyny łownej, które powodują liczne szkody, głównie w uprawach i młodnikach