Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gubin
Nadleśnictwo Gubin
tel. +48 68 359 01 00
fax +48 68 359 01 01

ul. Dolna 19,

66 - 620 Gubin

Nadleśniczy
Janusz Rogala
+48 68 359 01 00
Zastępca Nadleśniczego
Marek Naruszewicz
+48 68 359 01 22
Główna Księgowa
Elżbieta Wojtuń
+48 68 359 01 18
Inżynier Nadzoru
Jacek Moryń
+48 68 359 01 09

Pion Nadleśniczego

Marek Naruszewicz
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: +48 68 359 01 22
Elżbieta Wojtuń
Główna Księgowa
Tel.: +48 68 359 01 18
Ewa Cichowska - Kamińska
Sekretarz
Tel.: +48 68 359 01 23
Leokadia Wróblewska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 68 359 01 21
Krzysztof Żemło
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 359 01 02

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Jacek Moryń
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 359 01 09
Dorota Grabowska
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: +48 68 359 01 19
Teresa Piasecka
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: +48 68 359 01 07
Małgorzata Baranowski
Specjalista SL ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: +48 68 359 01 20
Andrzej Nowacki
Specjalista SL ds. ochrony przeciwpożarowej
Tel.: +48 68 359 01 05

Pion Głównego Księgowego

Danuta Korytowska
Starsza Księgowa
Tel.: 68 359 01 14
Zbigniew Bakalarz-Wojnowski
Specjalista ds księgowości
Tel.: 68 359 01 13
Natalia Sosnal
Kasjer-księgowa/ Administrator SILP
Tel.: 68 359 01 15

Pion Sekretarza

Elżbieta Wawrzyniak
Specjalista d/s administracji
Tel.: 068 359 01 17
Urszula Szczucka
Referent d/s administracji
Tel.: 068 359 01 04
Iwona Nowak
Sekretarka
Tel.: 068 359 01 00