Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca i obiekty

Teren Nadleśnictwa Gubin położony jest na obszarze o dużych walorach krajobrazowych. Tereny połączone są gęstą siecią dróg. W zasięgu działania Nadleśnictwa leżą duże kompleksy leśne. Oprócz walorów krajobrazowych Nadleśnictwo Gubin może poszczycić się również walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo granicy z Niemcami, Nadleśnictwo przyciąga również turystów zagranicznych.

Nadleśnictwo Gubin charakteryzuje niezwykłe bogactwo chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. 
 
Znaczna część Nadleśnictwa leży w granicach czterech obszarów chronionego krajobrazu oraz Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Występują tu również dwa rezerwaty przyrody (Dębowiec i Uroczysko Węglińskie), 13 pomników przyrody, 24 użytki ekologiczne oraz 4 obszary sieci Natura 2000.
 
Na terenie Nadleśnictwa znajduje się również ścieżka przyrodniczo-leśna "Dzikowo", która prowadzi przez najciekawsze pod względem krajobrazowym obszary Nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Gubin posiada również sieć szlaków turystycznych i rowerowych a także szlak euroregionalny i konny (ten ostatni poza gruntami LP). 
Szereg ciekawych miejsc Nadleśnictwa Gubin sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe dla każdego turysty.