Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja sprawiła, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w leśnych ekosystemach zostały zachwiane. Wpływa to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego w dzisiejszych czasach ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo, zarówno polskie jak i unijne.

Na terenie Nadleśnictwa Gubin istnieje siedem obwodów łowieckich (5 obwodów leśnych + 2 obwody polne), nad którymi nadzór sprawuje Nadleśnictwo. Obecnie obwody łowieckie dzierżawione są przez koła:

●      „Zając" Chlebowo - obwody nr 141 i 142,

●      „Lis" Gubin - obwody nr 154 i 155,

●      „Krzyżówka" Gubin - obwód nr 172 i 173,

●      „Dzik" Grabice - obwody nr 173 i 188.

Obwody nr 172 i 173 są obwodami polnymi, nad którymi nadzór sprawują władze samorządowe – Starosta powiatowy.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie ukierunkowana jest na racjonalne gospodarowanie populacjami zwierzyny na całym obszarze jej występowania.

Nadleśnictwo Gubin prowadzi racjonalną gospodarkę łowiecką, dostosowaną do lokalnych warunków przyrodniczych.