Aktualności

Nadleśnictwo Gubin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2019".

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są naszym wspólnym dobrem i są dostępne dla wszystkich. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.