Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych a zarazem najtrudniejszych działów gospodarki leśnej. hodowla lasów obejmuje szereg zabiegów pielęgnacyjnych i odnowień, które wzorowane są na procesach naturalnych. W lasach Nadleśnictwa Gubin dominującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje prawie 92% powierzchni. Do pozostałych gatunków występujących w Nadleśnictwie należą świerk, dąb, brzoza i olcha, modrzew oraz buk. Co roku sadzeniu lasu na terenach Nadleśnictwa Gubin podlega obszar 250 hektarów. Leśnicy podejmują szereg działań mających na celu prawidłowy rozwój lasu.

Do najważniejszych zabiegów wykonywanych w ciągu roku należą:
 • pielęgnowanie gleby,
 • czyszczenie wczesne (zabiegi wykonywane we wczesnej fazie rozwoju drzewostanu, 
 • czyszczenie późne (zabiegi hodowlane wykonywane w młodnikach,
 • trzebieże wczesne (wycinanie pojedynczych drzew w młodych drzewostanach, 
 • trzebieże późne (cięcia wykonywane w drzewostanach dojrzewających).

Średnie roczne rozmiary poszczególnych zadań hodowlanych w Nadleśnictwie Gubin wynoszą:

 • odnowienia - 225 hektara,
 • przebudowa drzewostanów - 16 hektarów,
 • pielęgnowanie gleby - 245 hektarów,
 • czyszczenia wczesne - 221 hektarów,
 • czyszczenia późne - 233 hektary,
 • cięcia - 1 365 hektarów.
 
Produkcja szkółkarska
Produkcja sadzonek prowadzona jest na terenie szkółki leśnej w Gębicach. Produkcja sadzone, drzew i krzewów prowadzona jest głównie na własny użytek. wielkość produkcji w dużym stopniu uzależniona jest od ilości planowanych zadań gospodarczych (zalesienia, zadrzewienia itp.). Powierzchnia szkółki wynosi 9,97 hektara, z czego powierzchnia produkcyjna mieści się na obszarze 7,61 hektara.
 
Nasiennictwo i selekcja
 
W celu doskonalenia jakości i produkcji drzewostanów, dokonuje się zbioru nasion ze specjalnie wyselekcjonowanej bazy nasiennej. Bazę nasienną w Nadleśnictwie stanowią drzewostany nasienne, drzewa mateczne oraz plantacje nasienne