Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Remont odcinka drogi pożarowej ,,Granicznej" nr 6

Remont odcinka drogi pożarowej ,,Granicznej" nr 6

Nadleśnictwo Gubin zamiesza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą ”Remont odcinka drogi pożarowej Granicznej nr 6

Spełniając wymóg określony w art. 92. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nadleśnictwo Gubin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wg poniższego zestawienia:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy i adres

Kryterium nr 1 cena 60%

(60 punktów)

Kryterium nr 2    

Okres gwarancji 40 %

(40 punktów)

Łączna punktacja

1

 

 

Usługi Ziemne „KORONA” Grzegorz Korona, ul. Surowa 16, 68-200 Żary

          56,03

40

96,03

2

Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o., Podbrzezie Dolna, ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów

50,52

40

 90,52

3

Usługi Transportowe Mariusz Bendkowski, Radnica33, 66-600 Krosno Odrzańskie

46,80

0

46,8

4

PHU „TORFEX” Sp.J. ul. Leśna 1, Połupin, 66-600 Krosno Odrzańskie

 

60

40

100

Uzasadnienie wyboru:

  1. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PHU „TORFEX” Sp.J. ul. Leśna 1, Połupin , 66-600 Krosno Odrzańskie: oferta otrzymała łącznie 100 punktów,  oferta  ważna, nie podlegająca odrzuceniu, spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

 

 

 

Powyższa informacja  zamieszczona jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej link