Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konkurs ofert na remont budynku biurowego Nadleśnictwa Gubin

Konkurs ofert na remont budynku biurowego Nadleśnictwa Gubin

„Nadleśnictwo Gubin zaprasza do udziału w konkursie ofert na remont budynku biurowego Nadleśnictwa Gubin oraz budynku magazynowo - warsztatowego, na ul. Dolnej nr 19 w Gubinie, 66-620 Gubin.

           Opis przedmiotu zamówienia, w postaci wzoru umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  oraz przedmiaru robót, na podstawie których należy przygotować ofertę, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gubin -  zakładce Komunikaty i ogłoszenia  - link 

 

          Termin składania ofert upływa 14.08.2018r.  Oferty należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Gubin, pokój nr 10- sekretariat, ul. Dolna 19, 66-620 Gubin, lub   drogą elektroniczną na adres gubin@zielonagora.lasy.gov.pl, lub faxem – 68 3590-101. Termin wykonania zamówienia – 31.10.2018r.

Na ofertę składają się:

  1. Kosztorys ofertowy.
  2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – oświadczenie o zaakceptowaniu warunków umowy, terminu wykonania zamówienia, informacja o posiadanym ubezpieczeniu OC.”