Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

Gubin, 21.05.2018 r. 

Zn. spr. S.270.1.2018.EC

 

Nadleśnictwo Gubn w pliku poniżej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku.

 

 


Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu

Agrolotnicze zabiegi ratownicze – opryski lasu

Nadleśnictwo Gubin informuje, że w okresie od 17 do 25 maja b.r. na terenie tut. jednostki będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych – strzygoni choinówki, brudnicy mniszki i barczatki sosnówki. Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany obrębu leśnego Gubin o łącznej powierzchni 2724 ha, położone w obszarze:

 

-   na południe i południowy wschód od drogi krajowej nr 32

-  na północ od drogi powiatowej nr 1139F (Gubin – Pole – Kaniów – Grochów – Wełmice)

 

Zgodnie z wytycznymi Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, do zabiegu użyty zostanie preparat DIMILIN 480 S.C. w stężeniu 0,1 l/ha (toksyczność dla ludzi – nie klasyfikowany, toksyczność  dla pszczół – toksyczny w dawce powyżej 0,375 l/ha; środek w zaleconej dawce praktycznie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt). Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda oraz ekologiczny olej mineralny IKAR 95 EC  (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody – 0,7 l/ha).

 

Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie obszaru, opisanego wyżej.

 

Schematyczną lokalizację pola zabiegowego ilustruje mapa poglądowa, stanowiąca załącznik graficzny do niniejszego pisma.


Jubileuszowe sadzenie lasu

Jubileuszowe sadzenie lasu

Dzień 21 kwietnia 2018 r. w pejzażu naszego Nadleśnictwa upłynął  pod znakiem szczególnego wydarzenia. Pragnąc uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, postanowiliśmy bowiem własnoręcznie posadzić gubińskie sosenki, zakładając tzw. „Uprawę Jubileuszową”.

We wspólnej akcji uczestniczyli pracownicy Nadleśnictwa, kierownicy tutejszych Zakładów Usług Leśnych oraz lokalni mieszkańcy. Swój osobisty wkład wniósł Nadleśniczy – Pan Janusz Rogala, jak również zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych – Pani Justyna Karpisiak – wiceburmistrz miasta Gubina oraz Pan Zbigniew Barski – wójt gminy Gubin. Wielkie zaangażowanie przy sadzeniu lasu okazały nawet dwie przedstawicielki „stanu dziecięcego” – Agnieszka i Kalina.      

Krótki przejazd do Dzikowa zapoczątkował część rekreacyjną dnia. Na placu przed Budynkiem Edukacji Leśnej „Sosna Gubińska” czekało już na wszystkich płonące ognisko oraz gorący, aromatyczny posiłek. Regeneracja sił znalazła swój wyraz w dalszej części dnia, kiedy eksplodowała zadziwiająca aktywność dzieci, pań i panów, uczestniczących w… zabawach ruchowych. Wbrew pozorom, nawet w zabawie obowiązują reguły pracy zespołowej, zwłaszcza gdy w grę wchodzi pragnienie, aby wygrać. Atmosfera powszechnej wesołości dominowała jednak ponad duchem współzawodnictwa. Wyzwolone emocje – zarówno uczestników jak i kibiców – gwarantują, że w naszej pamięci pozostaną na długo nie tylko wesołe zabawy ale i cała Akcja „Jubileuszowego sadzenia lasu.”

Galeria zdjęć


BEZPIECZNA ZERÓWKA

BEZPIECZNA ZERÓWKA

 

Budynek Edukacji Leśnej „Sosna Gubińska” w Dzikowie tętni życiem. Od września ubiegłego roku do dziś tj. do 5 lutego 2018 r. przeprowadzono w nim  aż 21 spotkań edukacyjnych, głównie z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi (łącznie ponad 800 osób). Dzień 5 lutego b.r. wpisał się jednak do kalendarza zdarzeń w sposób wyjątkowy. Tego dnia, w ramach ścisłej współpracy Nadleśnictwa Gubin z miejscowym Komisariatem Policji, odbyły się bowiem zmagania sześciolatków w ramach cyklicznego turnieju p.n. „Bezpieczna Zerówka”. W konkurencjach, przygotowanych i ocenianych przez zespół policjantów, uczestniczyło dziewięć zespołów z przedszkoli oraz szkół z terenu miasta i gminy Gubin. Choć wykonywane zadania bliższe były zabawie niż egzaminom sprawdzającym, emocje towarzyszyły dzieciom nieprzerwanie. Napięcie wyraźnie spadło dopiero przy  słodkim poczęstunku z lukrowanymi pączkami oraz soczkiem.
 Nagroda główna, ufundowana została przez Urząd Gminy Gubin a pozostałe nagrody - przez Urząd Miejski w Gubinie. Nagrody wręczali osobiście Komendant Komisariatu Policji w Gubinie – Radosław Sokołowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gubin – Janusz Rogala, Sekretarz Urzędu Miasta – Pani Maria Kużdżeń oraz dzielnicowy – Mariusz Podhorecki. Każdy uczestnik turnieju, jak również wszyscy opiekunowie grup, obdarowani też zostali atrakcyjnymi upominkami, ufundowanymi przez Nadleśnictwo Gubin. Na zakończenie turnieju nadleśniczy zaprosił wszystkich na wspólne ognisko, które niewątpliwie dostarczyło przybyłym najcudowniejszych wrażeń, zwłaszcza że upieczona własnoręcznie kiełbaska smakuje zawsze najlepiej.


UWAGA WIATROŁOMY !

UWAGA WIATROŁOMY !

Nadleśnictwo Gubin informuje, że dnia 05.10.2017 r. przez teren Nadleśnictwa przeszedł "Orkan Ksawery" wyrządzając szkody-powalając około 9 000 m3 drewna. 

W związku z zaistniałą sytuacją, prosimy mieszkańców okolicznych miejscowości, penetrujących tereny leśne o zachowanie szczególnej ostrożności. Zwracamy uwagę na unikanie sąsiedztwa wiatrowałów, wiatrołomów z uszkodzonymi konarami, które mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu.

Informujemy także, że w pierwszej kolejności udrażniane są drogi użytku publicznego.