Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej - Pakiet nr 5

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej - Pakiet nr 5

Nadleśnictwo Gubin ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą " Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2020 - Pakiet nr 05".

Przetarg będzie prowadzony na podstawie  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, opis przedmiotu zamówienia, dostępne są na stronie BIP Nadleśnictwa Gubin – LINK

Zn.spr. S.270.4.2019.EC 


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2020

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2020

„Nadleśnictwo Gubin ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gubin w roku 2020".

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gubin”. LINK


#sprzątaMY polskie lasy z Prezydentem

#sprzątaMY polskie lasy z Prezydentem

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie na klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek 20 września, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”, w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy.

Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej.

Znajdź siedzibę najbliższego nadleśnictwa:

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.  

 

 


Remont odcinka drogi pożarowej ,,Granicznej" nr 6

Remont odcinka drogi pożarowej ,,Granicznej" nr 6

Nadleśnictwo Gubin zamiesza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą ”Remont odcinka drogi pożarowej Granicznej nr 6

Spełniając wymóg określony w art. 92. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nadleśnictwo Gubin informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wg poniższego zestawienia:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy i adres

Kryterium nr 1 cena 60%

(60 punktów)

Kryterium nr 2    

Okres gwarancji 40 %

(40 punktów)

Łączna punktacja

1

 

 

Usługi Ziemne „KORONA” Grzegorz Korona, ul. Surowa 16, 68-200 Żary

          56,03

40

96,03

2

Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o., Podbrzezie Dolna, ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów

50,52

40

 90,52

3

Usługi Transportowe Mariusz Bendkowski, Radnica33, 66-600 Krosno Odrzańskie

46,80

0

46,8

4

PHU „TORFEX” Sp.J. ul. Leśna 1, Połupin, 66-600 Krosno Odrzańskie

 

60

40

100

Uzasadnienie wyboru:

  1. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PHU „TORFEX” Sp.J. ul. Leśna 1, Połupin , 66-600 Krosno Odrzańskie: oferta otrzymała łącznie 100 punktów,  oferta  ważna, nie podlegająca odrzuceniu, spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

 

 

 

Powyższa informacja  zamieszczona jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej link


Rowerem po Regionach

Rowerem po Regionach

Podróże rowerowe są w zasięgu każdego – ponoć do tego wystarczą tylko chęci i zapał! Jednak warto jeszcze podkreślić, że podczas wypraw rowerowych niezwykle ważna jest infrastruktura- właśnie to zagadnienie, w kontekście turystyki rowerowej, było prezentowane podczas międzynarodowych wystąpień partnerów projektu "ODRA VELO – ODER VELO".

"ODRA VELO - ODER VELO" Budowa systemu informacji turystycznej dla infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim to projekt partnerski, którego nadrzędnym celem będzie stworzenie bazy rozwoju sieci szlaków turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim.

W ramach zawartego 14 czerwca br. w Zielonej Górze porozumienia ws. "ODRA VELO - ODER VELO" planowane są działania dotyczące ścieżek regionalnych na terenie powiatów i gmin oraz powiązania ich z projektowanymi i istniejącymi trasami rowerowymi w Niemczech i województwach ościennych dla lubuskiego. Dodatkowo, wdrażana będzie aplikacja mobilna, a cały projekt realizowany będzie we współpracy: Urzędu Marszałkowskiego ze Związkiem Turystycznym Seenland Oder-Spree e. V. z Bad Saarow, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie.
Poza budową systemu informacji turystycznej dla infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko- niemieckim, zostanie także stworzona koncepcja realizacji przyszłych inwestycji
w zakresie turystyki rowerowej, promocja tych działań oraz zostanie uruchomiona aplikacja mobilna dla użytkowników tras rowerowych.


Podpisanie porozumienia przez przedstawicieli zarządu województwa lubuskiego, państwa partnerskiego w Niemczech
oraz Lasów Państwowych (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Porozumienie zostało podpisane przez członków zarządu województwa – Marcina Jabłońskiego i Tadeusza Jędrzejczaka oraz partnerów: z Geschäftsführerin Seenland Oder-Spree e.V2 – Ellen Rußig i zastępcę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – Krzysztofa Poczekaja.

Skąd obecność Lasów Państwowych w projekcie?

Dla partnerów z Niemiec, sporym zaskoczeniem był fakt, że w realizowanym projekcie będzie uczestniczył „departament leśny”. Wyjaśniając partnerstwo Lasów Państwowych, warto podkreślić, że Polska znajduje się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnie lasów. Lesistość naszego kraju wynosi ok. 30%, co stawowi ponad 9,2 mln ha powierzchni Polski, natomiast lesistość samego województwa lubuskiego wynosi ok. 50% stanowiąc tym samym około 690 tys. ha powierzchni naszego najbardziej zalesionego regionu w Polsce (dane wg BDL – link). Dlatego też, zasadna jest obecność Lasów Państwowych w projekcie, gdyż w naszym województwie nie ma szlaku rowerowego, który choć na niewielkim dystansie nie przebiegałby przez las. Charakterystyczne dla naszego regionalnego krajobrazu są piękne lasy i liczne jeziora – stanowiące idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Realizacja projektu, na terenach leśnych, na pewno będzie umożliwiała odkrywanie ciekawych obszarów w regionie, historycznych miejsc pamięci oraz będzie wspierała popularyzowanie wiedzy o przyrodzie – o czym podczas Forum Regionów "Rowerem po regionie" wspominała Anna Niemiec z RDLP w Zielonej Górze.


Województwo lubuskie to najbardziej zalesiony region w Polsce (fot. E.Fabiańczyk, D. Sterczewski)

Liczba miłośników jednośladów nieustannie rośnie. Dlatego też z myślą o nich cieszy nas fakt, że projekt wspiera turystykę rowerową i z każdym rokiem będzie wzrastała ilość szlaków rowerowych w Lasach Państwowych i nie tylko. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, miłośnikom turystyki leśnej, warto przypomnieć, że na stronach internetowych nadleśnictw można znaleźć miejsca szczególnie warte odwiedzenia do czego szczerze zachęcamy – wakacje to idealny czas, aby rower poczuł las!